Studie viser kraftig fall i effekten av koronavaksinene