Krever svar fra ministeren om bemanningskrise rundt kampflyene