– Norge følger situasjonen nøye og er i fortløpende dialog med andre nærstående land om hvordan det internasjonale samfunn kan øve press mot iranske myndigheter. Jeg tar jevnlig opp vår bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Iran med mine kolleger i andre land, skriver Huitfeldt i et svar til Høyres Ingjerd Schou på Stortinget.

Utenriksministeren legger til at Norge også jobber for dette gjennom FN-systemet, og følger FNs og EUs sanksjoner mot Iran. Norge vurderer også tilslutning til nye EU-sanksjoner mot Iran.