Ifølge forslaget til revidert nasjonalbudsjett skal pengene går til institusjonsplasser.

– I dag mangler vi nok institusjonsplasser til barna med de største behovene. Regjeringen vil derfor øke tallet på plasser for barn i denne målgruppa. Dette arbeidet kan ikke vente, derfor prioriterer vi nå midler i revidert nasjonalbudsjett, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

I tillegg foreslår regjeringen å gi 19,6 millioner kroner i økte bevilgninger til omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.