Fra før av er barnehusene i Tromsø, Bodø og Trondheim rammet av streiken, skriver NRK.

– Bare i Oslo vil dette ramme 40 sårbare personer og barn i løpet av en uke. Det betyr at lovens frist ikke blir fulgt. Det er ene og alene justisministeren og regjeringens ansvar, sier leder Mette Yvonne Larsen i forsvarergruppen i Advokatforeningen.

Hun kaller det beklagelig.

Advokatforeningen startet den nye streiken 4. mars på grunn av det de mener er markante kutt i rettshjelpssatsen de siste to tiårene. Advokatene beskylder regjeringen for avtalebrudd.