Kommuneleger ikke informert om FHIs advarsler om vinterøvelser