Stor vannlekkasje utenfor Ullevål sykehus skaper trafikktrøbbel