Siv Jensen (Frp): Norge må utfordre internasjonale konvensjoner