Smitteutbrudd i Ulvik i Hardanger – innfører strenge lokale tiltak