Bedrifter får kompensasjon for varer som har gått ut på dato