Regjeringen gir 150 millioner til kommunesammenslåingstiltak på landsbasis.

– 13,5 millioner går til tiltak som bidrar til å knytte de nye kommunene i Sør-Trøndelag bedre sammen og 11 millioner kroner til Nord-Trøndelag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Går til veier og digitalisering

Kommunene har kunnet søke om støtte til etablering eller forbedring av veier og til digitaliseringstiltak. Nasjonalt vedtak om sammenslåing i kommunereformen var en forutsetning for å motta tilskudd.

– Søknadene om tilskudd viser noen av mulighetene som ligger i å bygge en ny og sterkere kommune sammen. Jeg er glad for at så mange kommuner planlegger konkrete tiltak for å gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud, sier Sanner.

Disse kommunene får penger

Hemne, Halsa og Snillfjord får 4 millioner kroner til en geografisk informasjonsportal for innbyggere og ansatte.

Ørland og Bjugn får 4 millioner kroner til blant annet gang- og sykkelvei og digitaliseringstiltak.

Trondheim og Klæbu får 3,5 millioner kroner til utvikling av saksbehandlerrobot og gang- og sykkelvei. Sammenslåingen fikk også 1,5 millioner kroner i 2016.

Hitra og Snillfjord får 2 millioner kroner til blant annet bredbånd til kommunale bygg.

Vikna, Nærøy, Leka og Bindal får 4 millioner kroner til bedre bredbåndsforbindelser mellom dagens kommuner og digitale tjenester til innbyggerne.

Namsos, Fosnes og Namdalseid får 4 millioner kroner til blant annet bedre bredbåndsdekning og forprosjekt for Jøa-brua. Sammenslåingen fikk også 1 millioner kroner i 2016.

Steinkjer og Verran får 3 millioner kroner til utbedring av Fv 17. Sammenslåingen fikk også 2 millioner kroner i 2016.

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Styrker ny kommunestruktur

Tilskuddsordningen kom på plass i samarbeid med KrF og Venstre i Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016. Tilskuddsordningen skal gå til infrastrukturprosjekter som bidrar til å legge til rette for og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur. Ordningen ble styrket i 2017, skriver departementet i pressemeldingen.

LES MER OM KOMMUNEREFORMEN HER