Dette gjelder ved de universitetene og høyskolene hvor det ble gjort formelle feil på prøven.

- Det har kommet klager på formelle feil ved gjennomføring av prøven, og det kan være at enkelte universiteter og høyskoler vil gi medhold i disse klagene. Vi vil sørge for at det arrangeres en ny prøve på stedene hvor det har vært formelle feil, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Det var en skyhøy strykprosent på sommerens matteeksamen for søkere med for dårlig karakter til å komme inn på lærerutdanningen. Men etter eksamen er det kommet inn få klager på eksamen som ble gjennomført ved Nord Universitet i Levanger og NTNU i Trondheim.

Økte krav

Fra i høst er kravene til å komme inn på lærerutdanningen blitt strengere, og studentene må ha karakteren fire i matematikk. Søkere som hadde lavere mattekarakter, fikk i sommer tilbud om forkurs, og deretter en eksamen.

Men da resultatene på eksamen ble kjent, skapte det sjokkbølger i Kunnskapsdepartementet: Tre av fire strøk nemlig på eksamen, og fikk derfor likevel ikke begynne på lærerutdanningen.

Synne Krokstad brukte fire uker på å forbedre mattekarakteren.

I ettertid har det vært massiv kritikk fra studentene som deltok på kurset, og flere studiesteder har uttrykt at det var urealistisk å forvente at studentene kunne løfte mattekarakteren etter et fire ukers sommerkurs.

To klager i Levanger

Grunnskolelærerutdanningen ved Nord Universitet i Levanger har mottatt to klager på formelle feil i forbindelse med eksamensavviklingen. Der var det bare 16 prosent som besto prøven og er kvalifisert til lærerutdanningen. Hele 84 prosent av kandidatene i Levanger klarte ikke firerkravet i matematikk på sommerens ekstra-eksamen.

Dekan Egil Solli sier de to klagene nå er til behandling.

- Svaret vil vise om det er begått formelle feil ved eksamensavviklingen. I tilfelle blir det gjennomført ny eksamen, sier Solli. Det var oppmeldt 23 studenter til sommerens matteprøve i Levanger.

Få klager ved NTNU

NTNU arrangerte forkurs i matematikk fire uke i juli for de søkerne som hadde for dårlig mattekarakter. Bare fem av de 33 som tok prøven, fikk bestått og kvalifiserte seg dermed til lærerutdanningen. Dekan Terje Meisler ved fakultet for teknologi hadde ansvaret for den praktiske gjennomføreingen av forkurset.

- Vi har bare mottatt en eller to klager etter eksamen, sier Meisler.

Ved NTNUs grunnskolelærerutdanning forteller prodekan John Magne Grindeland at to av deres søkere gikk på forkurset til NTNU. Begge besto prøven. I tillegg har han noen andre søkere som har fått betinget opptak på grunn av for dårlig mattekarakter. Han vet ikke hvordan det gikk med dem.

Ny prøve

Nå varsler Røe Isaksen i en pressemelding at studenter som får medhold i sine klager, kan få en mulighet til å ta en ny prøve.

- Siden det har vært formelle feil i gjennomføringen, har de involverte studentene rett til en ny prøve. Det er rimelig at denne prøven gjennomføres så raskt som det er faglig forsvarlig. Det vil bli gjennomført en ny prøve med sensur innen 15. september. De som består, kan begynne på lærerutdanning nå i høst. Mitt råd er at de inntil videre følger undervisningen ved den utdanningen de eventuelt allerede er tatt opp til. Så vil institusjonene måtte tilrettelegge for en noe senere studiestart dersom de består prøven og tas opp til lærerutdanningen, sier Røe Isaksen.

Ved studiesteder hvor det ikke er er begått formelle feil, vil studentene imidlertid ikke få en slik ny mulighet.

- Det vil ikke være riktig å tilby disse en ny prøve, sier statsråden.