Hittil i år har det blitt registrert nesten 100 flere anmeldelser enn i fjor. Så langt i år er 351 tilfeller av ulovlig kjøring med snøskuter anmeldt. Fjoråret endte med 256 anmeldelser. Det skriver Miljødirektoratet på sine nettsider.

- Liten forståelse

Årsaken er at Statens naturoppsyn (SNO) og politiet samarbeider stadig tettere for å kontrollere kjøring med snøskuter.

- Vi har trappet opp kontrollvirksomheten, og det er tydelig at det trengs. Også det vi registrerer av spor etterlater et klart inntrykk av et stort omfang av ulovlig kjøring. Det bekymrer oss at så mange viser liten forståelse for regelverket, sier direktør Pål Prestrud i SNO og leder av Økokrims miljøkrimavdeling, førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i en pressemelding.

Statens Naturoppsyn (SNO) fersket familier på ulovlig forlystelsestur med i alt syv store og en liten barne-snøskuter på et vann i Flåmarka i Midtre Gauldal.

Bruker helikopter

Av de 351 tilfellene av ulovlig snøskuterkjøring hittil i år var det omtrent 200 av anmeldelsene som ble opprettet i forbindelse med felleskontroller.

– Det er viktig å ha nok ressurser til dette arbeidet, blant annet til å leie helikopter. Å operere fra lufta effektiviserer kontrollen og gjør at vi unngår unødig kjøring på bakken, sier Prestrud.

Regelbruddene er oftest knyttet til at folk kjører uten løyve, og en del bryter både reglene for motorferdsel og veitrafikkloven, for eksempel ved at de kjører uten hjelm og med uregistrerte kjøretøy.

21. mars i fjor var Statens naturoppsyn (SNO) og politiet ute for å kontrollere motorisert ferdsel i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i Selbu kommune. Da kontrollørene kom frem til et vann i området la de merke til to campingstoler med snøskuterspor rundt.

- Alvorlig «lekekjøring»

– Ulovlig snøskuterkjøring er miljøkriminalitet og kan også være farlig, både for førerne og omgivelsene. Vi ser svært alvorlig på «lekekjøring». Ved særlig stygge eller gjentatte overtredelser av lovverket, ulovlig kjøring i nasjonalparker og andre verneområder kan vi inndra både førerkort og snøskuter, sier Høviskeland.

Som regel ender anmeldelsene med bøter, vanligvis i størrelse 8000 kroner til 10 000 kroner. Overtredelser i nasjonalparker eller andre naturvernområder gir strengere straff.

Det største volumet av saker stammer fra Midt- og Nord-Norge, i tillegg til noen skogs- og fjellområder i Agder og Telemark De fleste ulovlighetene skjer i forbindelse med helger og ferier, og ifølge politiets statistikk er 95 prosent av sakene knyttet til menn. Snittalderen på lovbryterne er 35 år.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter.