Starter underskriftskampanje mot Aps nei til høyere straffer