Ingen planlagt økning i oljepengebruken for Støre-regjeringen