Fire koronasyke beboere på sykehjem i Oslo er døde