Ålesund råder innbyggerne til å holde en meters koronaavstand