Planleggingen av rivearbeidet er allerede i gang og trolig kan noe forberedende arbeid på land starte allerede tirsdag kveld, opplyser Innlandet fylkeskommune.

Jobben med selve brua starter imidlertid ikke før onsdag.

– Dette er et komplisert arbeid. Noe lignende har ikke vært gjort før. Sikkerheten til de som skal gjøre jobben må ivaretas på beste måte, sier samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet fylkeskommune.

Det er vanskelig å si hvor lang tid arbeidet vil ta.

– Sammen med Statens vegvesen har vi som mål å få åpnet E6 igjen fortest mulig. Rivinga er svært krevende. Arbeiderne må bruke den tida det tar, for å få gjort dette på en sikker måte, sier Riseng.

Det første som skal skje, er å fjerne lastebilen og personbilen som var på brua da den kollapset. Lastebilen er fylt med kalk, og fylkeskommunen har fått tillatelse til å slippe kalken gradvis ut i Gudbrandsdalslågen.