Forsvarer mener mor ikke kan dømmes for forsettlig drap