Faren til Andersen er død, og retten fikk derfor opplest politiforklaringene han ga som vitne i saken i 2000. Avhørene ble gjort både før og etter at Jan Helge Andersen ble siktet i Baneheia-saken.

Det var ingen innvendinger blant aktørene mot Andersens anmodning om å få slippe å være til stede da statsadvokat Johan Øverberg leste opp det faren forklarte i avhør sommeren og høsten 2000.

Andersen selv er ferdig med sin forklaring, og vitneprovet til Viggo Kristiansen ble avsluttet onsdag ettermiddag. Retten er derfor i gang med den øvrige bevis- og vitneførselen – én dag på forskudd.

I utdrag fra forklaringene til Andersens far framkom det at den da 19 år gamle mannen kom tilbake i 19.30-tiden etter angivelig å ha vært på trening med Heimevernet.

Sa han dro på trening

Han hadde dratt ut i 17-18-tiden, men «noe hadde gått galt med avtalen om treningen», ifølge farens gjengivelse av hva sønnen hadde sagt da han kom tilbake.

– Vitnet forklarer at Jan Helge fortalte at det ikke var andre på treningen, men at han allikevel hadde løpt en tur alene, leste Øverberg.

I ettertid har Andersen tilstått at det var i dette tidsrommet han drepte Stine Sofie Sørstrønen (8). Man antar at hendelsene i Baneheia fant sted fra rundt klokka 19 fredag 19. mai 2000.

Da faren en ukes tid etter pågripelsen i september 2000 forklarte seg på nytt, ga han uttrykk for at han ikke kunne skjønne at sønnen var i stand til å gjøre det han var siktet for. Han understreker i samme avhør at han i utgangspunktet heller ikke kunne tro at Viggo Kristiansen var i stand til drepe begge jentene alene.

Andersens far bet seg merke i to mulige endringer i atferden til sønnen og bestekameraten hans i ukene etter drapene:

«Intens telefonringing»

* Viggo Kristiansen skal merkbart ha økt telefonbruken overfor Andersen og kontaktet kameraten hver gang han selv hadde fått en oppringning for å sjekke om han også hadde fått telefoner. Han skal også ha ringt kameraten for å få ham til å sjekke om det var folk rundt huset til hans. Faren mente dette skjedde fire-fem ganger etter at jentene ble drept.

– I tiden etter drapene ringte Viggo ofte flere ganger om dagen og spurte etter Jan Helge. Han har da ringt for å spørre om hvor Jan Helge har vært. Han har gjerne ringt med 10–15 minutters mellomrom og spurt om det samme, framgår det av avhøret som ble lest opp.

Faren stusset over «denne intense telefonringingen fra Viggo til Jan Helge». I perioden etter drapene ringte Viggo til Jan Helge «mye mer enn normalt», særlig i tiden da politiets etterforskere innhentet epitelprøver (prøver fra hud og slimhinner, red.anm.). Det virket for faren som om Kristiansen hadde behov for å vite hvor Andersen befant seg til enhver tid, ifølge politiforklaringen.

Distanserte seg

* Jan Helge Andersen distanserte seg tilsynelatende fra Viggo Kristiansen i denne perioden. For faren framsto det som om han tidvis anstrengte seg for å unngå omgang med den daværende bestekameraten. Han oppholdt seg mer på gutterommet enn normalt og for faren virket det «som om Jan Helge ønsket å utsette det å treffe Viggo lengst mulig».

Utover dette merket ikke faren nevneverdige atferdsendringer.

– Vitnet er sikker på at Viggo må ha truet ham til å holde tett. Vitnet tror ikke Jan Helge ville holdt tett mot for eksempel penger. Han er sikker på at det må ha vært mer alvorlige trusler om juling eller drap, leste statsadvokat Øverberg.