Alle felt er åpne etter lastebilbrannen på E18 i Oslo