Oktay Dahl: – Vi må se på de sakkyndiges plass i retten