– Det er slik at det nå kommer soldater. Vi forventer flere framover, både soldater og sivile. Og så går vi av personvern- og sikkerhetshensyn ikke ut og sier hvor mange, hvem og når, sier Støre.

Han tegnet seg onsdag ettermiddag i trontaledebatten på Stortinget for å redegjøre om evakuerte ukrainske soldater. Flere partier har stilt spørsmål ved om de får gratis helsehjelp i Norge.

– Prinsippet er at kommer de til Norge, så får de gratis sykehusbehandling. Det tilbudet har vi gjort klart. Det har vært noen spørsmål fra ukrainsk side om det er gratis behandling på sykehus. Det er det, sa Støre.

– I Europa-toppen

Han viste til at Norge bidrar gjennom den felles europeiske ordningen for å evakuere sårede soldater og sivile ut fra Ukraina.

– Norge er i toppen i Europa i sånne transporter. Det handler blant annet om et høyt antall transporter til land nær Ukraina, fordi mange pasienter ønsker å bli behandlet der. Vi har også mottatt mange til Norge, men vi har større kapasitet enn vi har mottatt, sier Støre.

Byråkratisk floke

Til VG sier Støre at Norge har gitt tilbud om evakuering av over 300 personer. Inntil 3. oktober har det kommet 99 pasienter til behandling på norske sykehus, sammen med 60 pårørende.

– Norges tilbud skiller ikke mellom sivile og militære, og vi tar også imot militære, sier Støre.

Regjeringen besluttet i sommer at Norge kan hente inntil 550 sårede ukrainere.

I juni ankom de første sårede ukrainske soldatene Norge, men deretter oppsto det en byråkratisk floke som stanset hentingen av soldater. En del av problemet handlet om hvorvidt de ukrainske soldatene skulle motta gratis behandling eller om soldatene måtte betale en viss egenandel. Ukrainske myndigheter krevde at soldatene som ble tilbudt behandling, skulle få dette gratis.