Equinor kjøper seg opp i stort felt på britisk sokkel