Oslo kommune klager på henleggelsen av Monolitten-hærverk