Ap-utvalg vil ha gratis AKS og fylle tomme ettermiddagstimer