DNA-profilen i Sjøvegan-saken er identisk med profilen til drapstiltalte