- Vi oppfordrer ingen til å ta narkotika, men det er grenser for hvor lenge vi kan akseptere en narkotikapolitikk som ikke fungerer, sier leder Linn-Elise Øhn Mehlen til Klassekampen.

I Norge har venstresiden lange tradisjoner for en svært restriktiv narkotikapolitikk. Det kan være i endring, for nå støtter de tre ungdomspartiene AUF, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom ulike varianter av avkriminalisering, skriver avisen. Det vil si at de ønsker at de som blir tatt med brukerdoser, ikke skal straffes.

AUF har fått med seg Arbeiderpartiet på heroinassistert helsehjelp til de tyngste misbrukerne, men ut over det støtter ikke moderpartiene ungdomspartiene.

Rundt 260 nordmenn dør av overdose hvert år. Bare Estland har flere overdosedødsfall per innbygger.