Fylkestinget skal behandle søknad om Viken-oppløsning neste onsdag