Norge skal slutte seg til nye EU-sanksjoner mot Russland