Tina Søreide er utnevnt til ny konkurransedirektør