Advokat Ingvald Falch førstevalg som ny dommer i Høyesterett