Flere kan bli gransket for uriktige legeerklæringer