Sykehus tar i bruk nedlagt kantine og bruker dobbeltrom for å få plass til RS-syke barn