Brua ble ødelagt etter påkjørsel, i august stenges veien

foto