Kontorene i Arkhangelsk, Murmansk og Narjan-Mar legges ned fra 1. februar neste år, opplyser Barentssekretariatet.

– Vi har en gjeng med svært dyktige kolleger på våre kontorer i Russland. Det er trist at vi har havnet i den situasjonen vi er i nå, sier daglig leder Lars Georg Fordal.

Avgjørelsen kommer som en konsekvens av de utfordringene Russlands krig mot Ukraina har skapt for samarbeidet i Barents.

– Kontorene i Russland har hatt et særlig ansvar for å følge opp samarbeidsprosjekter på russisk side, men per nå legger krigen og reaksjonene på den store begrensninger på vår aktivitet. Utfordringer med pengeoverføringer til Russland har også gjort det vanskelig å finansiere videre drift av kontorene, forklarer Fordal.

Barentssekretariatet fremmer norsk-russisk samarbeid og eies av Nordland og Troms og Finnmark. De deler ut prosjektmidler som finansieres av Utenriksdepartementet.

Kontoret i Kirkenes er fortsatt åpent for henvendelser og prosjektsøknader i tiden fremover.

Barentssekretariatet åpent kontoret i Arkhangelsk i 1996, og deretter ble kontorene i Narjan-Mar og Murmansk etablert ved årtusenskiftet.