Ingen Amedia-aviser i trykken etter alvorlig dataangrep