Ikke økt trusselnivå i Norge – men regjeringen er på vakt