Helsedirektoratet anbefaler full skjenkestopp nasjonalt