Norge kaller inn den russiske ambassadøren på teppet