Fredagens snittpris per kWh er 6,9 øre lavere enn torsdag og 3,07 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen fredag på 1,092 kroner per kWh er mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 44,4 øre lavere enn torsdag og 17,7 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,57 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,092 kroner, dekkes 32,5 øre.

Minsteprisen blir på 76,6 øre per kWh mellom klokken 14 og 15 og er den laveste i landet.