Nedgangen for importen, som endte på 78 milliarder kroner, er hovedsakelig forårsaket av gjennomgående høy import i fjor, mens nedgangen i eksporten skyldes lavere priser på naturgass, samt lavere verdi på fastlandseksporten.

– For fastlandseksporten er fallet bredt, men særlig fisk, metaller og raffinerte petroleumsprodukter trekker eksporten mye ned, sier seniorrådgiver Jan Olav Rørhus i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mens eksportverdien på råolje har steget med 15,7 prosent som følge av høyere oljepriser, har eksporten av naturgass gått ned med hele 40 prosent.

– God tilgang på gass i det europeiske markedet har bidratt til mindre press på gassprisene i vinter, sier Rørhus.