Arbeiderpartiet sier betinget ja til Acer tross uro