Raymond Johansen vil ikke bremse folkeveksten i Oslo