KS vil fjerne tidlig pensjon for flere yrkesgrupper