E24: 400 arbeidsplasser forsvinner fra Vita-kjeden