Målet med ordningen, som har fått navnet StudENT, er «flere entreprenører og nye suksessbedrifter basert på ideer fra studenter», skriver rådet.

– Vi ønsker at flere studenter bruker kunnskapen de har fått gjennom utdanningen til å bli gründere, sier næringsminister Monica Mæland (H), som lanserte StudENT sammen med forskningsrådets direktør Arvid Hallén onsdag.

– Vi har flere gode eksempler på norske bedrifter som er startet av studenter, men vi tror det er et større potensial her. Vårt håp er at ordningen skal bidra at flere får muligheten til å realisere gode ideer og skape nye bedrifter, sier Hallén.

Gjennom StudENT kan gründere som nettopp har fullført en mastergrad, få inntil 1 million kroner i løpet av et år. Pengene skal brukes til å jobbe fulltid med å realisere en idé, og de kan brukes til både lønn og utviklingskostnader. I år er det søknadsfrister i mai og oktober, og ifølge beskrivelsen av ordningen, er inntil 25 millioner kroner tilgjengelig i år.