323 millioner kroner til tiltakspakke rettet mot innvandrere