Sjødin: – Kristiansen vil fortsatt ha full rettsbehandling