For forskerne ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) er det verken Poirot eller Morse som står for årets påskespenning.

- Vi er veldig spente på om folk vil treffe på lemen i påskefjellet i år, sier forsker Nina E. Eide til NINA.no.

Les mer: Lemenår kan sees fra verdensrommet.

Lite snø, lite forplantning

I høst ble det spådd lemenår i år, men den varme og våte vinteren gjør forskerne ved NINA skeptisk til at det kommer til å skje. Gnagerne bruker nemlig snøen isolasjon for hjemmene sine under bakken. I luftlommene under snøen fråtser lemen i røtter, starr og mose.

Lemen forplanter seg også under snøen, og mangelen på snø kan derfor føre til mindre lemen enn vanlig i år. Det gjør forskerne bekymret.

Flere arter er nemlig avhengig av lemensnacks. Hvis det ikke blir lemenår i år kan det gå hardt utover bestanden til dyrene som ligger høyere på næringskjeden.

- Snøugle, fjelljo, fjellvåk er arter som yngler kun når det er smågnagerår. Snømus, røyskatt, rødrev og mange av rovfuglene påvirkes også positivt på den måten at de får flere unger i smågnagerår, sier Eide til NINA.NO

SE VIDEO: Lemen i rubben

#lemen

Derfor ber forskerne ved NINA om din hjelp til å kartlegge lemenbestanden.

– Vi vil gjerne at alle som oppholder seg i fjellet i påsken melder fra og deler lemenobservasjoner med oss. Får vi en god dekning av meldinger og bilder så kan det bli interessant å sammenligne dem med vinteren forløp i ulike deler av landet, sier Eide til Nina.no.

Du kan dele dine lemenbilder på NINAs Facebook-side eller på Instagram. Merk bildet med sted eller koordinater, i tillegg til #lemen og @ninaforskning.